Når kun det grønneste tag er grønt nok

FN Byen i København har udbygget med 3.000 m2 beplantede tagarealer. Derbigum GC AR var den eneste grønne tagmembran, der levede 100 % op til byggematerialekravene på den LEED® Platinum-certificerede bygning.


Tagløsningen på FN Byen, viser hvordan grønne tagmembraner kan udnyttes til at skabe æstetiske og livgivende løsninger, hvor taget anvendes som en rekreativ oase midt i storbyen med gangarealer, trapper og billedskønne terrasser.


På trods af de ekstremt høje byggematerialekrav illustrerer bygningens grønne tagløsning en både æstetisk, driftsoptimerende og ikke mindst fornuftig måde at bringe biodiversiteten ind i byplanlægningen. Samtidig tjener taget som levested for planter, der i samme forbindelse opfanger støv, CO2 og andre forurenende partikler fra luften og omdanner dem til ilt.


Løsningen består af Derbigum-baseret glasfibervæv og polyesterfilt, som er belagt med forskellige sedum- og stenbedsplanter. Tagets vegetation fungerer samtidig som magasin for regnvand, hvorved vandet opsuges af jordsubstratet og lagres i dræn- og vandreservoirbakker. Derved forsinkes regnvandet, og det reducerede peak-flow aflaster både spildevandsanlæg og kloakker.